100 steg från Bom­bay till Pa­ris

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Las­se Hall­ströms film är en un­der­hål­lan­de histo­ria som ut­spe­las i en by i Frank­ri­ke. En in­disk fa­milj öpp­nar krog där. Det ses in­te med bli­da ögon av än­kan ( He­len

Mir­ren) som tvärs över ga­tan dri­ver en Miche­lin-be­lö­nad fransk lyx­krog. (The hund­red-foot jour­ney, 2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.