”JAG ÄR DOKUMENTÄRFREAK”

TV Tidningen - - DAGENS -

NAMN: Sven An­ders Lind Bagge. ÅL­DER: 50 år. BOR: I ett stort hus i Skå på Fä­ringsö, väs­ter om Stock­holm.

FA­MILJ: Äk­ta ma­kan Jo­han­na Lind Bagge, Jo­han­nas son Da­ni­el, fy­ra hun­dar, en katt och två möss i käl­la­ren.

BAKGRUND: Var i bör­jan av 1990-ta­let med­lem i pop­grup­per­na Le­ga­cy of Sound och Ruff ’n’ Re­dy. Har ar­be­tat som mu­sik­pro­du­cent och låt­skri­va­re, bland an­nat åt Ma­don­na och Ja­net Jack­son. Sit­ter i ”Idol”-ju­ryn och har med­ver­kat i re­a­li­ty­se­ri­en ”Bag­ges hun­dar”.

AKTUELL: Med förs­ta sä­song­en av re­a­li­ty­se­ri­en ”Bag­ges cirkus”.

SER PÅ TV: ”Jag är dokumentärfreak, så jag ser myc­ket på do­ku­men­tä­rer. Se­dan föl­jer jag många se­ri­er, det är så skönt när man bör­jar kän­na igen rös­ter­na, då kan man halv­so­va sam­ti­digt.”

An­ders Bagge 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.