”VI TIT­TAR MYC­KET PÅ FILM”

TV Tidningen - - DAGENS -

NAMN: Jo­han­na Ka­rin Lind Bagge. ÅL­DER: 46 år. BOR: I ett stort hus i Skå på Fä­ringsö, väs­ter om Stock­holm. FA­MILJ: Äk­ta ma­ken An­ders Bagge, so­nen Da­ni­el, 18, fy­ra hun­dar, en katt och sä­kert li­te and­ra små­kryp.

BAKGRUND: Var Frö­ken Sve­ri­ge 1993. Är ut­bil­dad mas­sös och ar­be­tar nu med att ut­bil­da hud­te­ra­peu­ter.

AKTUELL: Med förs­ta sä­song­en av re­a­li­ty­se­ri­en ”Bag­ges cirkus”.

SER PÅ TV: ”Jag bör­jar all­tid da­gen med en kopp kaf­fe och TV4:s 'Ny­hets­mor­gon'. Vi tit­tar myc­ket på film till­sam­mans på ström­nings­saj­ter­na, där är vi allä­ta­re”.

Jo­han­na Lind 1993.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.