Nya an­sik­ten i ”Svart­sjön”

Svart­sjön

TV Tidningen - - DAGENS -

Vi­aplay

I and­ra sä­song­en av thril­ler­se­ri­en med­ver­kar pris­be­lö­na­de Hed­da Sti­ernstedt, Ba­har Pars och fle­ra and­ra namn­kun­ni­ga skå­de­spe­la­re.

Över­klasskil­len Jo­han ( Filip Berg) åker till ett be­hand­lings­hem på ön Kall­skär ef­ter att ha dömts för dro­gin­ne­hav. Där träf­far han en bro­kig ska­ra män­ni­skor, bland and­ra den hög­pre­ste­ran­de mäk­la­ren Ami­na ( Ali­da Mor­berg). Men be­folk­ning­en i trak­ten ru­var på mör­ka hem­lig­he­ter och en per­son som ti­di­ga­re har bott på hem­met är för­svun­nen.

De åt­ta nya av­snit­ten av ”Svart­sjön” är en fri­ståen­de pre­quel och be­rät­tar histo­ri­en om Jo­han in­nan han och vän­ner­na kom­mer till Bor­gafjäll där den förs­ta sä­song­en ut­spe­lar sig. I rollis­tan finns fle­ra kän­da svens­ka skå­di­sar, bland and­ra Hed­da Sti­ernstedt, från dra­ma­se­ri­en ”Vår tid är nu”, och Ba­har Pars från fil­men ”En man som he­ter Ove”.

Ali­da Isa­bel­le, spe­lad Mor­berg, och Jo­han. och Ami­na (Ba­har Pars) Vin­cent (Da­vid Nzinga).FÖ­RE BOR­GAFJÄLL Jo­han (Filip Berg) träf­far Min­nie (Hed­da Sti­ernstedt) på be­hand­lings­hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.