New Ams­ter­dam

TV Tidningen - - DAGENS -

Vi­aplay

Lä­ka­ren Max Good­win ( Ry­an Eg­gold) har an­ställts av New Ams­ter­dam Hospi­tal för att

för­bätt­ra verk­sam­he­ten, allt för att sjuk­hu­set ska få till­ba­ka sin for­na glans. Men Good­wins nya kol­le­gor är skep­tis­ka. Det är upp­tak­ten i den nya sjuk­hus­se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.