Mil­li­on dol­lar lis­ting New York

TV Tidningen - - DAGENS -

19.00

När skå­de­spe­la­ren Bru­ce Wil­lis vill kö­pa en ny lä­gen­het vän­der han sig till mäk­la­ren Fred­rik Eklund. Eklund är in­te sen att an­vän­da sig av su­per­stjär­nans namn för att im­po­ne­ra på si­na and­ra kli­en­ter. En av fir­mans and­ra mäk­la­re, Ste­ve Gold, för­sö­ker hit­ta en kö­pa­re till ett hus på lan­det.

Bru­ce Wil­lis an­li­tar svens­ke mäk­la­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.