Av­slu­tar ex­i­sten­ti­ellt

Me­ning­en med li­vet

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Fin­lands­svens­ka för­fat­ta­ren Me­re­te Maz­za­rel­la är sista gäs­ten för sä­song­en.

Me­re­te Maz­za­rel­la, som även är pro­fes­sor i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap, har of­ta skri­vit om li­vets sto­ra frå­gor – god­het och onds­ka, dö­den och kär­le­ken. En av hen­nes böc­ker är be­tit­lad ”Om li­vets me­ning”. Se­nas­te ro­ma­nen hand­lar om pro­fes­sor Al­ma Sö­der­h­jelm som 1889 var den förs­ta kvin­nan att ta stu­den­ten i fins­ka Vi­borg. Pro­gram­le­da­ren An­na Lind­man sum­me­rar si­na sam­tal om li­vets me­ning från de två sä­song­er­na till­sam­mans med Maz­za­rel­la.

Pro­fes­sor Al­ma Sö­der­h­jelm.

GRÄVER DJUPT Me­re­te Maz­za­rel­la och An­na Lind­man dis­ku­te­rar li­vets sto­ra frå­gor i sista de­len av ”Me­ning­en med li­vet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.