Stul­na år

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Ett starkt dra­ma om unga kvin­nor på ett men­tal­sjuk­hus i 1960-ta­lets USA. Med Wi­no­na Ry­der, Clea DuVall, Brit­ta­ny Murp­hy (1977–2009), Va­nes­sa Red­gra­ve, Whoo­pi Gold­berg och Ange­li­na Jo­lie, som vann en Oscar för bäs­ta bi­roll, som kvin­nan som brän­ner sitt ljus i bå­da än­dar. (Girl, in­ter­rup­ted, 1999)

Ange­li­na Jo­lie i en av si­na bäs­ta rol­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.