Våld­sam upp­gö­rel­se i Detro­it

Detro­it

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.50

I Detro­it som­ma­ren 1967 råd­de un­dan­tags­till­stånd när mörk­ret fal­lit. På Al­gi­ers Mo­tel har ett an­tal unga svar­ta män sam­lats. Bland an­nat en r & b-sång­a­re ( Al­gee Smith), en Vi­et­nam­ve­te­ran ( Ant­ho­ny Mac­kie), två vi­ta även­tyrs­lyst­na kvin­nor ( Han­nah Mur­ray, Kait­lyn De­ver) och en sä­ker­hets­vakt ( John Boye­ga). Snart har mo­tel­let in­va­de­rats av så­väl sol­da­ter som po­li­ser, över­tän­da och un­der led­ning av ett sa­dis­tiskt och ra­sis­tiskt ungt po­lis­be­fäl ( Will Poul­ter). En verk­lig­hets­ba­se­rad histo­ria där allti­hop ur­ar­tar i po­li­sö­ver­grepp och mord. Kat­hryn Bi­ge­low är pre­cis rätt re­gis­sör att iscen­sät­ta en så­dan här våld­sam upp­gö­rel­se. (2017)

När po­li­sen stor­mar mo­tel­let ur­ar­tar si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.