The cir­c­le

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.10

En ba­ra halv­lyc­kad thril­ler som ut­spe­las i it-värl­den. Den vill va­ra bå­de smart sa­tir och pa­ra­noid thril­ler, men blir mest var­ken el­ler. Då hjäl­per in­te bra skå­de­spe­la­re som Em­ma Wat­son, Tom Hanks, Glen­ne He­ad­ly (1955– 2017) i en av si­na sista rol­ler och Bill Pax­ton (1955–2017) i vad som blev hans all­ra sista roll. (2017)

Tom Hanks spe­lar en av rol­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.