Rö­var­dot­ter

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

So­fia Hau­gans pap­pa lär­de hen­ne att spe­la da­tor­spel, att skju­ta med pil och bå­ge och le­kar som att springa från tax­in. När So­fia var tio flyd­de hon och hen­nes mam­ma för li­vet, från den miss­bru­kan­de och kri­mi­nel­la fa­dern. I den nors­ka do­ku­men­tä­ren föl­jer vi far och dot­ter när de för­sö­ker hit­ta till­ba­ka till varand­ra.

So­fia Hau­gan och hen­nes pap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.