Får ryskt mot­stånd

Fot­boll: Ue­fa Na­tions Le­a­gue: Ryss­land– Sve­ri­ge

TV Tidningen - - DAGENS -

20.40

Det svens­ka fot­bolls­lands­la­get, som spe­lar i b-di­vi­sio­nen, mö­ter Ryss­land i sin grupp, där även Tur­ki­et finns. La­gen kom­mer att mö­ta si­na grupp­mot­stån­da­re två gång­er. Grupp­vin­nar­na i b-di­vi­sio­nen avan­ce­rar till a-di­vi­sio­nen där man går vi­da­re till slut­spe­let i ju­ni.

Svens­ka spe­la­ren John Gui­det­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.