Dråp­dömd by­ter kön

TV3 Dokumentär: I hu­vu­det på en mör­da­re

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

2014 döm­des en då 22-årig man till tio års fäng­el­se för att ha dö­dat sin fö­re det­ta flick­vän. Den döm­de är nu på väg att av­slu­ta en köns­kor­ri­ge­ring.

Mass­me­di­er har skri­vit spalt­me­ter om det så kal­la­de styck­mor­det i Bo­den. Man­nen som döm­des hål­ler på att by­ta kön och vill nu flyt­ta till en kvin­no­an­stalt. Do­ku­men­tä­ren ger en in­blick i fal­let.

– Jag har hor­mon­plås­ter för östro­gen­hor­mo­ner och så tar jag testos­te­ron­bloc­ke­ra­re, i och med att jag går ige­nom en köns­kor­ri­ge­rings­pro­cess, sä­ger den döm­de i do­ku­men­tä­ren.

Den döm­de sit­ter på Norr­täl­jean­stal­ten.

IN­I­FRÅN Hov­rät­ten för öv­re Norr­land där do­men av­la­des. Do­ku­men­tä­ren är in­spe­lad i fäng­el­set där den döm­de be­fin­ner sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.