The re­bound

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En ro­man­tisk ko­me­di som pla­nar ut un­ge­fär halv­vägs. Cat­he­ri­ne Ze­taJo­nes är ri­vig som en­sam­stå­en­de mam­ma som flyt­tar till New York när hen­nes man va­rit otro­gen. Hon hyr in en myc­ket ung man ( Jus­tin Bart­ha) som barn­vakt, se­dan drö­jer det in­te länge för­rän de har fått ihop det. Skå­de­spe­lar­na ger jär­net i den här egent­li­gen täm­li­gen ta­ma histo­ri­en. (2009) Win­slow, Kim Cattrall, Les­lie Eas­ter­brook och för­ra porr­stjär­nan Ge­or­gi­na Spel­vin, i fil­mens fräc­kas­te scen.

Kult­fak­ta: Bru­ce Wil­lis prov­fil­ma­de för Gut­ten­bergs roll, men fick den in­te. (Po­lice Aca­de­my, 1984)

Förs­ta fil­men i se­ri­en om po­lis­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.