Ori­gi­nell histo­ria

Re­vol­ten

TV Tidningen - - DAGENS -

22.15

En un­gersk film, med svens­ka med­pro­du­cen­ter, som väck­te stor upp­märk­sam­het på Can­nes­fes­ti­va­len för någ­ra år se­dan. Re­dan af­fi­schen var sen­sa­tio­nell; ett barn på cy­kel som ja­gas av mas­sor av hun­dar mitt in­ne i en stor­stad (Bud­a­pest).

Det hand­lar om 13-åri­ga Li­li ( Zsó­fia Psot­ta) som in­te får be­hål­la sin äls­ka­de hund Ha­gen. Ef­ter di­ver­se tu­rer ham­nar Ha­gen hos en elak äga­re som trä­nar upp hun­dar som ska slåss med varand­ra. Men Li­li ger sig ut på jakt ef­ter att räd­da ho­nom. Och Ha­gen rym­mer, till­sam­mans med mas­sor av and­ra hun­dar, som al­la dy­ker upp på Bud­a­pests ga­tor…

En myc­ket ori­gi­nell histo­ria, som vann första­pri­set, fö­re Ru­ben Öst­lunds ”Tu­rist”, i Can­nes­fes­ti­va­lens si­do­sek­tion Un Cer­tain Re­gard.

Kult­fak­ta: 274 hun­dar var med un­der in­spel­ning­en av fil­men. (Fe­hér is­ten, 2014)

Atkin­son i pa­ro­di på Ja­mes Bond.

UD­DA JAKT Li­lis hund Ha­gen är för­svun­nen och un­der sö­kan­det ef­ter ho­nom blir hon ja­gad av kamp­sug­na hun­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.