Plå­ga­de män i is­kall mord­gå­ta

Wind Ri­ver

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Ma­nus­för­fat­ta­ren Tay­lor She­ri­dan har verk­li­gen ett högst egen­sin­nigt sätt att hands­kas med ord, va­re sig han vä­ver spän­nan­de in­tri­ger med dem el­ler ska­par blixt­snab­ba re­plik­skif­ten. I Wind Ri­ver”, som han själv har re­gis­se­rat, finns män som är plå­ga­de av hemsk­he­ter i det för­flut­na, som är våld­sam­ma oav­sett om de ver­kar på rätt el­ler fel si­da av la­gen. Här finns ett mord­myste­ri­um som ut­spe­las på in­di­an­re­ser­va­tet Wind Ri­ver, i ett snö­igt och is­kallt Wyo­ming i nor­ra USA. En Las Ve­gas-po­lis ( Eli­za­beth Ol­sen) i hög­klac­kat som är rätt vil­se i ky­lan, ut­an hjälp av Je­re­my Ren­ners jä­ga­re, som har si­na eg­na mo­tiv att lö­sa mord­gå­tan. (2017)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.