The big sick

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.00

Stå upp-ko­mi­kern Ku­mail ( Ku­mail Nan­ji­a­ni), ame­ri­kansk mus­lim bör­dig från Pa­kis­tan, häck­las av Emily ( Zoe Ka­zan), en vit stu­dent, när han upp­trä­der. Se­dan går de hem och har sex. Följt av många tu­rer av all­var­li­ga­re slag. En ro­man­tisk ko­me­di som su­ve­ränt tack­lar kul­turkroc­kar, ra­sism och för­do­mar. (2017)

Ku­mail Nan­ji­a­ni och Zoe Ka­zan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.