Go'kväll

TV Tidningen - - DAGENS -

18.45

Mu­si­kern John Dun­sö har in­te kun­nat slu­ta tän­ka på tje­jen som han träf­fa­de på en gård i Ari­zo­na för sex år se­dan. Lap­pen med hen­nes kon­takt­upp­gif­ter för­svann och nu har han släppt lå­ten ”Sa­rah”, ut­for­mad som en kon­tak­tan­nons, i hopp om att hon ska hö­ra den. Dun­sö står på sce­nen i ”Go'kväll”.

Skrev kon­tak­tan­nons – i mu­sik­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.