Svens­ka ny­he­ter

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Det har stor­mat kring sa­tir­pro­gram­met ”Svens­ka ny­he­ter” den här sä­song­en. En fej­kad in­for­ma­tions­film rik­tad till ki­ne­sis­ka tu­ris­ter var an­led­ning­en. Un­der sä­song­en, som ef­ter det här pro­gram­met är slut, har pro­gram­le­da­ren Jesper Rönn­dahl an­nars fo­ku­se­rat en hel del på det svens­ka riks­dags­va­lets för- och ef­ter­spel.

Jesper Rönn­dahl är pro­gram­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.