Bul­let to the he­ad

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Ac­tion­ve­te­ra­nen Wal­ter Hills (”48 tim­mar”) förs­ta film på tio år är en klar be­svi­kel­se. En för­ut­säg­bar och kli­ché­fylld hämnd­histo­ria där en tor­ped ( Syl­ve­s­ter Stal­lo­ne) och en po­lis ( Sung Kang) ja­gar en ge­men­sam fi­en­de i New Or­le­ans.

Bäst är Ja­son Mo­moa (tv-se­ri­en ”Ga­me of thro­nes”) i en färg­stark skurkroll. (2012) su­per­hjäl­te, med sto­ra kraf­ter, men i en my­ras stor­lek. Blir väl­digt ro­ligt när han ut­sätts till ex­em­pel för vad som lik­nar en tsu­na­mi när nå­gon fyl­ler ett bad­kar. En film med mas­sor av ac­tion, men ock­så hjär­ta, smär­ta och hu­mor. (2015)

Hjälte­film med hjär­ta, smär­ta och hu­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.