Ant-Man

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En an­norlun­da film i Mar­vels uni­ver­sum. Hjäl­ten Scott Lang/An­tMan ( Paul Rudd) skif­tar mel­lan att va­ra en van­lig män­ni­ska och en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.