Get hard

TV Tidningen - - DAGENS -

23.10

Ame­ri­kansk ko­me­di som blev en stor pu­blik­suc­cé, trots (el­ler tack va­re?) att den är kryd­dad med ra­sis­tis­ka och ho­mo­fo­bis­ka skämt.

Will Fer­rell spe­lar en fi­nans­haj som döms till fäng­el­se. För att bli tuff, film­ti­telns ”get hard”, in­för vis­tel­sen bakom gal­ler, tar han hjälp av en svart man ( Ke­vin Hart) som job­bar på en bil­tvätt. (2015)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.