Lo­gan Lucky

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Ste­ven So­der­berg­hs ”come­back” ef­ter någ­ra års ”pen­sion”. En ef­fek­tiv bland­ning av svart ko­me­di och thril­ler, som föl­jer sys­ko­nen Lo­gan när de ska ge­nom­fö­ra en kupp mot ett stort id­rotts­e­ve­ne­mang. Många bra skå­de­spe­la­re: Chan­ning Ta­tum, Adam Dri­ver, Da­ni­el Craig, Ka­tie Hol­mes och Ri­ley Ke­ough. (2017)

Craig i ac­tionko­me­di om kupp i Nascar-mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.