Mid­night run

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.45

Fart­fylld ac­tionko­me­di med Ro­bert De Ni­ro och Char­les Gro­din som ett oma­ka par som får bå­de po­li­sen, FBI och maf­fi­an ef­ter sig. Su­ve­ränt skå­de­spe­le­ri, synd att De Ni­ro in­te vi­sar den här ko­mis­ka si­dan li­te of­ta­re. Kult­fak­ta: Bå­de Ro­bin Wil­li­ams och Bru­ce Wil­lis var ak­tu­el­la för den roll som Gro­din gör så su­ve­ränt. (1988)

Fart­fyllt med su­ve­ränt skå­de­spe­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.