Bonus­skå­dis gäs­tar

Ro­bins

TV Tidningen - - DAGENS -

Skå­de­spe­la­ren Fred­rik Hal­lengren är kanske mest känd för sin roll i ”Bonus­fa­mil­jen”, där han spe­lar pap­pan Mar­tin som har svårt att kom­ma över sin ex­fru. När Hal­lengren i vec­kans ”Ro­bins” in­ter­vju­as av Ro­bin Pauls­son får vi ve­ta li­te mer om vem han är. Vec­kans and­ra gäst är an­tik­ex­per­ten Ka­rin La­se­row.

Fred­rik Hal­lengren i ”Bonus­fa­mil­jen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.