Var re­gis­sö­rens mu­sa

Den obesegrade kvinnligheten – en film om Gun Bergman

TV Tidningen - - DAGENS -

Ing­mar Bergman läm­na­de fru och fem barn för Guns skull. Till­sam­mans rym­de de till Pa­ris.

I do­ku­men­tä­ren ”Den obesegrade kvinnligheten – en film om Gun Bergman” be­rät­tas om den pas­sio­ne­ra­de kär­le­ken – och om svart­sju­kan. Men kär­le­ken, som höll i sju år, sägs ha in­spi­re­rat Ing­mar Bergman i hans film­ska­pan­de. I boken ”La­ter­na ma­gi­ca” upp­gav han att Gun Bergman va­rit fö­re­bild för fle­ra av de star­ka kvin­nor som ge­stal­tats i hans fil­mer. I fil­men med­ver­kar bland and­ra de­ras son, Ing­mar Bergman Jr.

BIDROG Gun Bergman var gift med Ing­mar Bergman 1952 till 1959 och in­spi­re­ra­de ho­nom i hans film­ska­pan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.