Ame­ri­can sni­per

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Ame­ri­kanskt dra­ma med verk­lig­hets­bak­grund. Brad­ley Coo­per spe­lar Chris Ky­le (1974– 2013), som un­der fy­ra tu­rer till USA:s krig i Irak var den mest träff­säk­ra prick­skyt­ten, han dö­da­de 255 fi­en­de­sol­da­ter. Men hans pri­vat­liv med hust­run ( Si­en­na Mil­ler) och vän­ner blev en ka­ta­strof. Clint Eastwoods film ba­lan­se­rar på grän­sen till att va­ra li­te väl USA­pat­ri­o­tisk. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.