It­si bit­si

TV Tidningen - - DAGENS -

0.20

Ener­giskt danskt dra­ma om Eik Skaløe (1943– 1968), freds­ak­ti­vist och rock­stjär­na, vars kult­för­kla­ra­de band Step­peul­ve­ne gjor­de en LP och någ­ra få kon­ser­ter. Någ­ra år se­na­re tog Skaløe li­vet av sig på grän­sen mel­lan In­di­en och Pa­kis­tan. Jo­achim Fjelstrup är bra i hu­vud­rol­len. Thu­re Lind­hardt, Ju­lia Rag­nars­son och Ola Ra­pa­ce har bi­rol­ler. (2014)

Dra­ma om sång­a­ren Skaløe (Fjelstrup).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.