Cor­ne­lis

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Fil­men om den klas­sis­ke ar­tis­ten Cor­ne­lis Vre­eswijks (1937–1987) dra­ma­tis­ka liv och kar­riär. Född i Hol­land, men stör­re de­len av sitt liv bo­satt i Sve­ri­ge, räk­nas han som en av vårt lands ge­nom ti­der­na störs­ta ar­tis­ter. Amir Chamdins frag­men­ta­ris­ka film är in­te ett fullt por­trätt, sna­ra­re pus­sel­bi­tar av hans liv. (2010)

FIl­men skild­rar ar­tis­ten Cor­ne­lis Vre­eswijk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.