Tri­ang­eld­ra­ma av Woody Al­len

Won­der whe­el

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Han spot­tar ur sig en film om året. Och vid 82 års ål­der hål­ler Woody Al­len fort­fa­ran­de en sta­bilt hög ni­vå där han bå­de va­ri­e­rar sig form- och stil­mäs­sigt, men än­då of­ta åter­kom­mer till sam­ma te­ma; kär­le­ken och vad den gör med oss män­ni­skor. Här är det ett tri­ang­eld­ra­ma där allt ställs på sin spets för en ser­vi­tris ( Ka­te Win­s­let), den buff­li­ge ma­kens ( Jim Belus­hi) för­fö­ris­ka dot­ter ( Ju­no Temp­le) och en snyg­ging till bad­vakt ( Jus­tin Tim­berla­ke). Ti­den: 1950-ta­let. Plat­sen: Ett nö­jes­fält på Co­ney Is­land strax ut­an­för New York. Det är stän­dig folk­fest, ne­on­ljus och ett pa­ri­ser­hjul som snur­rar pre­cis ut­an­för köks­fönst­ret hem­ma hos ser­vi­tri­sen. (2017)

Ka­te Win­s­let som sorgs­na ser­vi­tri­sen Gin­ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.