Mor­det på Ori­en­t­ex­pres­sen

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Fjär­de film­ver­sio­nen av den be­röm­da Agat­ha Christie­dec­ka­ren, där kom­mis­sa­rie Her­cu­le Po­i­rot, den här gång­en un­der en re­sa på 1930-ta­let, lö­ser mord­gåtor om­bord på det klas­sis­ka tå­get. Re­gis­sö­ren Ken­neth Bra­nagh över­ty­gar i hu­vud­rol­len. (Mur­der on the Ori­ent ex­press, 2017)

Ken­neth Bra­nagh över­ty­gar som Her­cu­le Po­i­rot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.