Så länge hjär­tat kan slå

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.00

Ett franskt dra­ma som är två histo­ri­er som så små­ning­om mö­ter varand­ra. En hand­lar om en ton­års­grabb ( Ga­bin Ver­det) som ham­nar i ko­ma ef­ter en bi­lo­lyc­ka. Han är hjärn­död. Ska för­äld­rar­na lå­ta do­ne­ra hans or­gan? En stark och tan­ke­väc­kan­de histo­ria. (Ré­pa­rer les vi­vants, 2016)

Fransk stark och tan­ke­väc­kan­de histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.