Hel­le­ni­us hör­na

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Da­vid Hel­le­ni­us gäs­tas av re­gis­sö­ren och skå­de­spe­la­ren He­le­na Berg­ström och den guld­be­ströd­da sim­ma­ren Sa­rah Sjö­ström. Berg­ström är aktuell som No­ra i ”Ett dock­hem 2” på Stock­holm stads­tea­ter. Ib­sen­pjä­sen från 1879 har med den här pjä­sen fått en fort­sätt­ning, skri­ven av ame­ri­ka­nen Lucas Hnath.

He­le­na Berg­ström gäs­tar sho­wen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.