Mo­ney mons­ter

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Film­ti­teln är ock­så nam­net på ett po­pu­lärt tv-pro­gram, med Lee Ga­tes ( Ge­or­ge Cloo­ney) som pro­gram­le­da­re. Med gal­na lju­def­fek­ter och sex­i­ga dan­sö­ser i bak­grun­den ger han tv-tit­tar­na ak­ti­e­råd. Pre­cis in­nan än­nu en sänd­ning ru­sar en man in och tar pro­gram­le­da­ren och pro­du­cen­ten som giss­lan. Rätt tand­löst som sa­tir, gans­ka spän­nan­de som thril­ler. (2016)

Ge­or­ge Cloo­ney i spän­nan­de thril­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.