Otäckt av­snitt

Wal­lan­der: Cel­lis­ten

TV Tidningen - - DAGENS -

22.10

Ett stund­tals rik­tigt otäckt av­snitt i and­ra Kurt Wal­lan­der-se­ri­en. Hand­lar om en kon­sert­cel­list som ut­sätts för ett bomb­dåd ef­tersom hon är ett vik­tigt vitt­ne i ett mordå­tal mot en med­lem av rys­ka maf­fi­an. Kurt Wal­lan­der ( Kris­ter Hen­riks­son) för­står så små­ning­om att maf­fi­a­le­da­ren, Leb Mun­chin, vill tys­ta vitt­net, till vil­ket pris som helst…

För­u­tom Hen­riks­son med­ver­kar för­stås det van­li­ga gäng­et, spe­la­de av Le­na End­re, Sver­rir Gud­na­son, Ni­na Zan­ja­ni, Fred­rik Gun­nars­son, Mats Bergman och Douglas Jo­hans­son. Cel­lis­ten spe­las av Sand­ra Sto­jilj­ko­vic och skurkrol­len av Baard Owe, norsk skå­de­spe­la­re som setts i bland an­nat dans­ka tv-se­ri­er­na ”Ri­ket” och ”Ho­tel­let” och svens­ka ”Dans­lä­ra­rens åter­komst”. (2009)

MAF­FI­ANS VERK En bil­bomb ex­plo­de­rar ut­an­för kon­sert­hu­set i Ystad. Mål­tav­lan är en kvinn­lig kon­sert­cel­list.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.