När man är i Rom

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

En ro­man­tisk ko­me­di med över­na­tur­li­ga in­slag. En kar­riär­kvin­na från New York ( Kris­ten Bell) till­bring­ar någ­ra hek­tis­ka dygn i Rom där hon hit­tar någ­ra mynt i ”kär­le­kens fon­tän”, som gör att hon får åt­skil­li­ga be­und­ra­re ef­ter sig. Of­tast mest lar­vigt, fil­men räd­das del­vis av ke­min mel­lan Bell och Josh Du­ha­mel. (When in Ro­me, 2010)

Bra sam­spel mel­lan Du­ha­mel och Bell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.