Tu­sen gång­er star­ka­re

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.00

Pe­ter Schild­ts väl­gjor­da film­ver­sion av Christi­na Herr­ströms Au­gust-no­mi­ne­ra­de och bäst­säl­jan­de ung­doms­ro­man. Histo­ri­en ut­spe­las i en ni­on­de­klass. Coo­la kil­lar och nör­dar. Mobb­ning och upp­ror. Bra skå­de­spe­la­re, in­te minst Hap­py Jan­kell, som klas­sens coo­las­te tjej. (2010)

Ba­se­rad på ung­doms­ro­man av Herr­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.