Ingen­ting och all­ting

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Sen­ti­men­tal histo­ria om sjuk­dom och ung kär­lek. Mad­dy ( Amand­la Sten­berg) har levt he­la sitt liv iso­le­rad från om­värl­den. Hon har in­te fått gå ut el­ler träf­fa nå­gon på grund av en svår im­mu­ni­tets­sjuk­dom. När en jämn­å­rig grabb flyt­tar in i hu­set bred­vid, väcks star­ka käns­lor. (Eve­ryt­hing, eve­ryt­hing)

Sen­ti­men­talt om ung kär­lek och sjuk­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.