22 july

TV Tidningen - - DAGENS -

Net­flix

I vå­ras gick den nors­ke re­gis­sö­ren Erik Pop­pes film ”Utøya 22 ju­li” upp på bi­o­gra­fer­na. Det var den förs­ta fil­men om ter­rorat­ten­ta­tet på nors­ka Utøya 2011. Nu kom­mer brit­tis­ke re­gis­sö­ren Paul

Gre­engrass fil­ma­ti­se­ring. ”22 july” är ba­se­rad på

Ås­ne Sei­erstads bok ”En av oss: En be­rät­tel­se om Nor­ge”. Fil­men föl­jer dels ad­vo­ka­ten ( Jon

Øi­gar­den) som för­sva­ra­de gär­nings­man­nen, dels Vil­jar Hans­sen ( Jo­nas Strand Grav­li), som över­lev­de at­ten­ta­tet.

Re­gis­sö­ren Paul Gre­engrass med skå­de­spe­la­ren Jo­nas Strand Grav­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.