Le­gend

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

En brit­tisk film om Ron­nie (1933– 1995) och Re­gi­nald Kray (1933–2000), två tvil­ling­brö­der som var gangs­ter­bos­sar i 1950och 1960-ta­lets Lon­don. Tom Har­dy spe­lar över­ty­gan­de bå­da två, Emily Brow­ning, Christop­her Ec­clesto­ne och Da­vid Thew­lis har and­ra vik­ti­ga rol­ler. Som hel­het är fil­men an­nars en fun­ge­ran­de, men gans­ka kli­ché­fylld, thril­ler. (2015)

Tom Har­dy spe­lar bå­da gangs­ter­bos­sar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.