Det här är TV-puc­ken

TV Tidningen - - CONTENTS -

TV-puc­ken är en ishoc­keytur­ne­ring i Sve­ri­ge för di­strikts­för­bunds­lag på ung­doms­si­dan.

Ål­dern på spe­lar­na var från bör­jan högst 16 år, men är nu­me­ra högst 15 år. Spe­lar­na i årets tur­ne­ring är allt­så föd­da ti­di­gast 2003.

Då TV-puc­ken star­ta­de 1959 sän­des samt­li­ga mat­cher i SVT, där­av nam­net på tur­ne­ring­en.

Nu­me­ra tv-sänds en­dast kvarts­fi­na­ler, se­mi­fi­na­ler och fi­nal. Sven Tum­ba var en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till tur­ne­ring­en.

FO­TO: HÅKAN NORDSTRÖM

Tur­ne­ring­en har myn­tat ut­tryck som TV-pucks­hög och TV-pucks­gläd­je, då he­la la­get kas­tar sig in på isen för att fi­ra mål och seg­rar. Här fi­rar Värm­land sin tur­ne­rings­se­ger 2005.

FO­TO: MAG­NUS ELGQUIST/TT

Stock­holms lagkapten Jo­han Gar­pen­löv lyf­ter TV-puck-trofén i skyn ef­ter att Stock­holm be­seg­rat Da­lar­na med 7-0 i fi­na­len i TV-puc­ken i Stock­holm 1983. Gar­pen­löv blev assisterande coach för Tre Kro­nor 2016 och tar över som för­bunds­kap­ten ef­ter VM 2019.

FO­TO: PRESSENS BILD

Henrik Hed­lund his­sas av si­na lag­kam­ra­ter i Väs­ter­bot­ten 1961.

FO­TO: ULF RIGNER

Tho­mas Gra­din bärs i guld­stol ef­ter se­gern mot Da­lar­na i se­mi­fi­na­len av TV-puc­ken 1971.

Sven Tum­ba 1960.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.