Hac­ker­vil­le

TV Tidningen - - CONTENTS -

HBO Nor­dic

Thril­ler­se­ri­en ”Hac­ker­vil­le” är en sampro­duk­tion mel­lan tys­ka och ru­mänska film­ska­pa­re, som blan­dar spän­ning med hu­mor. I hand­ling­ens cent­rum finns ett hac­ker­nät­verk, som ge­nom­för en at­tack mot en bank, och ut­re­dar­na som vill sät­ta dit de skyl­di­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.