Fri­he­ten

TV Tidningen - - CONTENTS -

Vi­aplay

Ut­åt sett är de en van­lig fa­milj i Kö­pen­hamns­för­or­ten Hvi­dov­re. Men mam­ma Ni­na och pap­pa Erik är Dan­marks mest ökän­da be­dra­ga­re – med pla­ner på en ny kupp mot en lä­ke­me­dels­kon­cern. Frå­gan är hur de ska kun­na kom­bi­ne­ra för­äld­ra­mö­ten och mat­lå­dor till bar­nen med svind­le­ri­er ut­an att bli upp­täck­ta. I den dans­ka dra­ma­se­ri­en spe­las Erik och Ni­na av Lars Rant­he, som vi kun­nat se i ”Grå­zon”, och Le­ne Ma­ria Chri­s­ten­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.