Her­mans histo­ria

TV Tidningen - - CONTENTS -

SVT Play

För den histo­ri­e­in­tres­se­ra­de pas­sar det att på själ­va Gustav Adolfs­da­gen se ”Her­mans histo­ria 1994” där Her­man Lindqvist be­rät­tar om Gustav II Adolf. Bland an­nat åter­ger Lindqvist hän­del­ser­na i Lüt­zen den 6 no­vem­ber 1632, då den svens­ke kung­en stu­pa­de. Gra­tis­tjänst Be­tal­tjänst

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.