Ted – för kär­le­kens skull

TV Tidningen - - CONTENTS -

C Mo­re

När ”Ted – för kär­le­kens skull” ha­de pre­miär i ja­nu­a­ri, be­skrev SVT:s re­cen­sent den som en ”väl­spe­lad mys­film som blir väl tunn på si­na stäl­len”. Dra­mat hand­lar om popstjär­nan Ted Gär­destad och hans re­la­tion till sin bror. Ted spe­las av Adam Påls­son.

Pa­ret Erik och Ni­na kom­bi­ne­rar fa­mil­je­liv med svind­le­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.