Hals­du­ken

TV Tidningen - - CONTENTS -

Finns ute på Öp­pet arkiv

Be­skrivs som svensk tv:s förs­ta spän­nings­se­rie och är ba­se­rad på brit­tis­ka ”The scarf” av Fran­cis Dur­bridges. En flic­ka hit­tas strypt och kom­mis­sa­rie Ya­tes ( Lars Ek­borg) nys­tar i mor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.