ONÖ­DIGT SLÖ­SE­RI

TV Tidningen - - CONTENTS -

I Sve­ri­ge släng­er vi 134 ki­lo matav­fall per per­son och år, en­ligt Na­tur­vårds­ver­kets siff­ror.

Livs­me­dels­bran­schen,

storkök och re­stau­rang­er, står för en hel del av det­ta, men hus­hål­len släng­er ab­so­lut mest – 100 ki­lo per år –varav 45 ki­lo upp­skat­tas va­ra ät­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.