60- års­ju­bi­le­um för klas­sisk tur­ne­ring

TV Tidningen - - CONTENTS -

Mats Sun­din av­gjor­de fi­na­len i TV-puc­ken 1986 och fick lyf­ta po­ka­len. ”Sud­den” blev se­dan förs­te eu­ro­pe­is­ke spe­la­re att draf­tas som num­mer ett i NHL-draf­ten 1989. Sun­din vann även tre VM-guld, ett OS-guld samt ett SM-guld och ran­kas som en av Sve­ri­ges bäs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na.

Fo­to: ROLF PET­TERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.