Dra­ma­tik mel­lan fy­ra väg­gar

Room 104

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

HBO Nor­dic

Ett mo­tell­rum och el­va oli­ka histo­ri­er – and­ra sä­song­en av an­to­lo­gi­se­ri­en har sam­ma an­norlun­da upp­lägg som den förs­ta.

En säng, en tv, ett li­tet bord och en mi­ni­bar – mil­jön, som är fond till al­la av­snitt i ”Room 104”, är minst sagt spar­tansk. Men de grå väg­gar­na har hun­nit se en hel del: sur­re­a­lis­tis­ka hän­del­ser, an­sträng­da sam­tal, fri­gö­ran­de dans och åt­skil­li­ga ovän­ta­de käns­lo­ut­brott.

Nu är vi till­ba­ka i det lil­la mo­tell­rum­met i New York, och den nya sä­song­en in­leds med en fö­del­se­dags­re­sa som in­te blir som vän­tat när 30-åri­ga Gra­ces oin­bjud­na sys­ter dy­ker upp. I den and­ra de­len ut­spe­las en helt an­nan histo­ria om en man som tving­as kon­fron­te­ras med en hän­del­se från det för­flut­na.

Bakom den kri­ti­ker­ro­sa­de se­ri­en lig­ger brö­der­na Jay och Mark Duplass, som ti­di­ga­re bland an­nat har gjort se­ri­en ”To­get­her­ness”.

FO­TO: HBO

Char­ly­ne Yi som Gra­ce. ÖVER­RASK­NING Gra­ce blir för­vå­nad när en oin­bju­den sys­ter dy­ker upp mitt i fö­del­se­dags­fi­ran­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.