Sa­rah's sound of mu­si­cals

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Sa­rah Dawn Fi­ner har hit­tills träf­fat bå­de pro­du­cen­ter, kom­po­si­tö­rer och Bro­ad­way­stjär­nor. Sista de­len har te­mat ”mu­si­ka­ler­na som för­änd­ra­de värl­den” och hon lus­kar bland an­nat i var­för suc­cé­mu­si­ka­len ”Ha­mil­ton” fick Do­nald Trump att se rött. Hon träf­far ock­så ”Rent”-re­gis­sö­ren Mi­chael Greif.

Sa­rah Dawn Fi­ner med Mi­chael Greif.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.